Včelařský spolek Konice - od roku 1904Ochranná pásma moru včelího plodu na území ZO ČSV o.s. Konice

Doba platnosti Nařízeních SVS (trvání OP) je stanovena na dobu 1 roku, pak automaticky zaniká OP. Během roku však mohou vzniknout nová OP, která překrývají OP, která by jinak po roce zanikla. V takovém případě dané území přetrvává v OP na základě novějšího Nařízení SVS. Proto je nutné sledovat úřední desku KVS a nejlépe se přímo informovat na  jednotlivých inspektorátech KVS .

Nařízení Státní veterinární správy ze dne 9.6.2017

 

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

 

Vymezení ohniska


Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2017/071187-M ze dne 07.06.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89903166 v Čuníně, v k. ú 624381 Čunín.

 

Vymezení ochranného pásma


Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území: 614815 Březsko, 615323 Budětsko, 624381 Čunín, 612715 Dešná, 639893 Hluchov, 684597 Hrochov, 669091 Konice, 624390 Křemenec, 759112 Labutice, 679208 Laškov, 612723 Lhota u Konice, 684601 Lipová, 756539 Maleny, 705047 Nová Dědina u Konice, 709417 Ochoz u Konice, 734659 Přemyslovice, 736589 Ptení, 739073 Raková u Konice, 739197 Rakůvka, 743615 Runářov, 75695477 Růžov na Moravě, 684619 Seč u Lipové, 756555 Stražisko, 759121 Suchdol u Konice, 734667 Štarnov u Přemyslovic - na území Olomouckého kraje.Více zde: http://vcelarikonicko.webnode.cz/news/narizeni-svs-ze-dne-09-06-2017-mor-cunin/
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 9.6.2017

 

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

 

Vymezení ohniska


Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2017/071187-M ze dne 07.06.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89903166 v Čuníně, v k. ú 624381 Čunín.

 

Vymezení ochranného pásma


Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území: 614815 Březsko, 615323 Budětsko, 624381 Čunín, 612715 Dešná, 639893 Hluchov, 684597 Hrochov, 669091 Konice, 624390 Křemenec, 759112 Labutice, 679208 Laškov, 612723 Lhota u Konice, 684601 Lipová, 756539 Maleny, 705047 Nová Dědina u Konice, 709417 Ochoz u Konice, 734659 Přemyslovice, 736589 Ptení, 739073 Raková u Konice, 739197 Rakůvka, 743615 Runářov, 75695477 Růžov na Moravě, 684619 Seč u Lipové, 756555 Stražisko, 759121 Suchdol u Konice, 734667 Štarnov u Přemyslovic - na území Olomouckého kraje.Více zde: http://vcelarikonicko.webnode.cz/news/narizeni-svs-ze-dne-09-06-2017-mor-cunin/
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 9.6.2017

 

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

 

Vymezení ohniska


Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2017/071187-M ze dne 07.06.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89903166 v Čuníně, v k. ú 624381 Čunín.

 

Vymezení ochranného pásma


Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území: 614815 Březsko, 615323 Budětsko, (Slavíkov,Zavadilka), 624381 Čunín, 612715 Dešná, 639893 Hluchov, 684597 Hrochov, 669091 Konice, (Podladín), 624390 Křemenec, 759112 Labutice, 679208 Laškov, (Dvorek, Kandia), 612723 Lhota u Konice, 684601 Lipová, 756539 Maleny, 705047 Nová Dědina u Konice, 709417 Ochoz u Konice, 734659 Přemyslovice, 736589 Ptení, 739073 Raková u Konice, 739197 Rakůvka, 743615 Runářov, 75695477 Růžov na Moravě, 684619 Seč u Lipové, 756555 Stražisko, 759121 Suchdol u Konice, (Jednov), 734667 Štarnov u Přemyslovic - na území Olomouckého kraje.

Dal ší opatření - více: Nařízení SVS ze dne 09.06.2017 mor - Čunín

 

 
 
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 22.5.2017
mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

Vymezení ohniska

 

 Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j.:

- SVS/2017/045980-E ze dne 6.4.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 8977885 ve Vranové Lhotě, v k. ú 785466 Vranová Lhota;

- SVS/2017/060342-E ze dne 10.5.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89778931 ve Vranové Lhotě, v k. ú 785466 Vranová Lhota.


Vymezení ochranného pásma
 

 Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území:

Bezděkov nad Třebůvkou (608688), Blažov (672017), Bouzov (608696), Doly u Bouzova (608700), Jeřmaň (608726), Kozov (672033), Podolí u Bouzova (724301), Svojanov u Bouzova (672041) – na okrese Olomouc;

Kladky 664928 (Bělá, Ošíkov,Trpín), Ludmírov 688461 (Dětkovice), Ospělov 688487 - na okrese Prostějov;

Buková u Studené Loučky (758205), Bušín u Studené Loučky (758213), Lechovice u Pavlova (718459), Líšnice u Mohelnice (685119), Pavlov u Loštic (718467), Radnice (738131), Studená Loučka (758221), Svinov u Pavlova (718475), Vacetín (780651) a Veselí u Mohelnice (780669), Zavadilka (718483) - na okrese Šumperk, na území Olomouckého kraje.

 

Dal ší opatření - více: Nařízení SVS ze dne 22.05.2017 mor - Vranová Lhota 
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 27.9.2016
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

 

Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2016/114478-M ze dne 23.09.2016 vyhlásila stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89256820 v Konici v k. ú. 669091 Konice, GPS 49°3´35.028´´N; 16°52´30.170´´E.

 

Vymezení ochranného pásma

Ochranné pásmo zahrnuje katastrální území: 614815 Březsko, 615323 Budětsko, (Slavíkov, Zavadilka), 624381 Čunín, 612715 Dešná, 634301 Dzbel, 606502 Hačky, 650242 Hvozd u Konice, 657484 Jaroměřice, 658596 Jesenec, 650251, 664928 Kladky, Klužínek, 669091 Konice, (Podladín), 624390 Křemenec, 759112 Labutice, 614823 Ladín, 612723 Lhota u Konice, 679208 Laškov, (Kandia, Dvorek), 688461 Ludmírov, 705047 Nová Dědina u Konice, 709417 Ochoz u Konice, 725650 Ponikev, 739073 Raková u Konice, 739197 Rakůvka, 743615 Runářov, 748927 Skřípov, 759121 Suchdol u Konice, (Jednov), 734667 Štarnov u Přemyslovic, 764159 Šubířov v územním obvodu Olomouckého kraje.

 

Další opatření - více:  Nařízení SVS ze dne 27.09.2016 mor

 

 

Nařízení Státní veterinární správy ze dne 19.9.2016
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

 

Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2016/109832-M ze dne 14.09.2016 vyhlásila stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89256819 v Konici v k. ú. 669091 Konice, GPS 49°35´35.491´´N; 16°53´35.194´´E.

Vymezení ochranného pásma

Ochranné pásmo zahrnuje katastrální území: 606499 Bohuslavice u Konice, 614815 Březsko, 615323 Budětsko, (Slavíkov, Zavadilka), 624381 Čunín, 612715 Dešná, 634301 Dzbel, 606502 Hačky, 650242 Hvozd u Konice, 658596 Jesenec, 650251 Klužínek, 669091 Konice, (Podladín), 624390 Křemenec, 759112 Labutice, 614823 Ladín, 612723 Lhota u Konice, 679208 Laškov, (Kandia, Dvorek), 688461 Ludmírov, 756539 Maleny, 705047 Nová Dědina u Konice, 709417 Ochoz u Konice, 606511 Polomí, 725650 Ponikev, 734659 Přemyslovice, 739073 Raková u Konice, 739197 Rakůvka, 743615 Runářov, 748927 Skřípov, 759121 Suchdol u Konice, (Jednov), 734667 Štarnov u Přemyslovic v územním obvodu Olomouckého kraje.

více: Nařízení SVS ze dne 19.09.2016 mor - Konice

 
 
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 22.6.2016
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

 

Vymezení ohniska
Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2016/074213 - M ze dne 20.6.2016 vyhlásila stanoviště chovu včel reg. č. CZ 90218998 v Konici v k.ú. 669091 Konice, GPS 49°35 ́48.474 ́ ́N; 16°51 ́58.190́ ́E.
 
Vymezení ochranného pásma
 
Ochranné pásmo zahrnuje katastrální území: 612707 Brodek u Konice, 614815 Březsko, 615323 Budětsko, (Slavíkov, Zavadilka), 624381 Čunín, 612715 Dešná, 634301 Dzbel, 606502 Hačky, 650242 Hvozd u Konice, 658596 Jesenec, 664928 Kladky, 650251 Klužínek, 669091 Konice, (Podladín), 624390 Křemenec, 759112 Labutice, 614823 Ladín, 612723 Lhota u Konice, 688461 Ludmírov, 709417 Ochoz u Konice, 725650 Ponikev, 739073 Raková u Konice, 739197 Rakůvka, 743615 Runářov, 748927 Skřípov, 759121 Suchdol u Konice, (Jednov), 764159 Šubířov, (Chobině) 734667 Štarnov u Přemyslovic v územním obvodu Olomouckého kraje.

více: Nařízení SVS ze dne 22.06.2016 mor - Konice
 

 

 

Nařízení Státní veterinární správy ze dne 12.5.2016

mimořádná veterinární opatření
 

k tlumení a zamezení šíření  nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji.

 

Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2016/051286-E ze dne 02.05.2015 vyhlásila stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89778885 ve Vranové Lhotě,  v k. ú. 785466 Vranová Lhota, GPS 49°42´33.859´´ N, 16°49´46.399´ E.

 

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2016/051252-E ze dne 02.05.2015 vyhlásila stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89778931 ve Vranové Lhotě,  v k. ú. 785466 Vranová Lhota, GPS 49°42´31.462´´ N, 16°49´13.738´ E.

 

Vymezení ochranného pásma

Ochranným pásmem (OP) vymezeným v okruhu 5 km kolem výše uvedeného ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezujíkatastrální území níže uvedených obcí nebo jejich místních částí:

 

k.ú. obcí: Blažov (672017),  Bouzov (608696),   Doly u Bouzova (608700), Jeřmaň (608726), Kozov (672033),  Podolí u Bouzova (724301), Svojanov u Bouzova (672041) – na okrese Olomouc;

 

Kladky (664928),  Ludmírov (688461),  Ospělov (688487) -  na okrese Prostějov;

 

více zde: Nařízení SVS ze dne 12.05.2016 mor - Vranová Lhota

 
 
 
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 18.5.2015

mimořádná veterinární opatření
 

k tlumení a zamezení šíření  nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji.

 

Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2015/040944-E ze dne 22.04.2015 vyhlásila stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89461840 v Chornici, v k. ú. 652725 Chornice, GPS 49°40´7.464´´ N, 16°44´34.986´ E.

 

Vymezení ochranného pásma


Ochranným pásmem (OP) vymezeným v okruhu 5 km kolem výše uvedeného ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území níže uvedených obcí nebo jejich místních částí:

Kladky (664928)) - na okrese Prostějov.

více zde: Nařízení SVS ze dne 18.05.2015 mor - Chornice a Třebarov

 
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 24.4.2015

mimořádná veterinární opatření
 

k tlumení a zamezení šíření  nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji.

 

Vymezení ohniska


Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2015/032234-E ze dne 30.03.2015 vyhlásila stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89779099 ve Vranové Lhotě v k. ú. 785466 Vranová Lhota, GPS 49.7098542 N, 16.8280847 E.


Vymezení ochranného pásma


Ochranným pásmem (OP) vymezeným v okruhu 5 km kolem výše uvedeného ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území níže uvedených obcí nebo jejich místních částí:


Kladky (664928), Ludmírov (688461), Ospělov (688487) - na okrese Prostějov

 

Více zde: Nařízení SVS ze dne 24.04.2015 mor - Vranová Lhota

 

 

Nařízení Státní veterinární správy ze dne 16.3.2015

mimořádná veterinární opatření
 

k tlumení a zamezení šíření  nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji.

 

Vymezení ohniska

                                                                                          

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu KVS Olomouc rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2015/023248-M ze dne 05.03.2015 vyhlásila stanoviště chovu včel reg.č. CZ 89887437, v k.ú. obce Ludmírov (688461), GPS:  49°38'40.375"N, 16°52'6.980"E.

Vymezení  ochranného pásma

 

Ochranným pásmem (OP) vymezeným v okruhu 5 km kolem výše uvedeného ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezujíkatastrální území níže uvedených obcí nebo jejich místních částí:

k.ú. obcí:  Ludmírov (688461)), Březsko (614185),  Dzbel (634301), Hačky (606502), Hvozd (650242),  Jesenec (658596),  Kladky (664928), Klužínek (650251), Ladín (614823), Milkov na Moravě (688479), Ospělov (688487), Polomí (606511), Ponikev (725650), Vojtěchov u Konice (650277)  - na okr.Prostějov,

Blažov (672017), Březina (688665), Javoříčko (688673), Kadeřín (672025), Luká (688681), Veselíčko (688690) - na okr.Olomouc.