Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Členský příspěvek

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017

Členský příspěvek:                             200,00             roční příspěvek na člena ČSV

Poplatek na včelstvo:                         16,00               ze včelstva chovatelů včel

- fyzických osob bez ohledu na způsob včelaření

- právnických osob

- chovatelů a příznivců včelařství bez včelstev

                       

Rozdělení členského příspěvku:

 

Kč               15 % ZO ČSV            15 % OO ČSV              RV ČSV

16,00           2,40                        2,40                          11,20

200,00         0,00                        0,00                          200,00

 

V členském příspěvku na včelstvo je i částka do svépomocného fondu. Hlavním účelem SF je ochrana členů a jejich včelařského majetku při chovu včel a činnostech s ním souvisejících. Člen také dostává 12 x do roka časopis VČELAŘSTVÍ.

 

 

Nastavení příspěvků v ZO ČSV Konice (vybírá se od členů):

Řádný člen

Příspěvek na člena:                            50,00

Příspěvek na včelstvo:                        55,00   náklady na léčení, léčivo, činnost

 

Registrovaný člen (člen jiné ZO, který má stanoviště včelstev na území ZO Konice)

Příspěvek na člena:                            50,00

 

 

Výplatní páska - 27.11. 2016 - Dotace 1.D. - členský příspěvek na rok 2017 - vysvětlení položek