Včelařský spolek Konice - od roku 1904Ochranná pásma moru včelího plodu na území ZO ČSV o.s. Konice

Doba platnosti Nařízeních SVS (trvání OP) je stanovena na dobu 1 roku, pak automaticky zaniká OP. Během roku však mohou vzniknout nová OP, která překrývají OP, která by jinak po roce zanikla. V takovém případě dané území přetrvává v OP na základě novějšího Nařízení SVS. Proto je nutné sledovat úřední desku KVS a nejlépe se přímo informovat na  jednotlivých inspektorátech KVS .

Nařízení Státní veterinární správy ze dne 9.6.2017

 

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

 

Vymezení ohniska


Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2017/071187-M ze dne 07.06.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89903166 v Čuníně, v k. ú 624381 Čunín.

 

Vymezení ochranného pásma


Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území: 614815 Březsko, 615323 Budětsko, 624381 Čunín, 612715 Dešná, 639893 Hluchov, 684597 Hrochov, 669091 Konice, 624390 Křemenec, 759112 Labutice, 679208 Laškov, 612723 Lhota u Konice, 684601 Lipová, 756539 Maleny, 705047 Nová Dědina u Konice, 709417 Ochoz u Konice, 734659 Přemyslovice, 736589 Ptení, 739073 Raková u Konice, 739197 Rakůvka, 743615 Runářov, 75695477 Růžov na Moravě, 684619 Seč u Lipové, 756555 Stražisko, 759121 Suchdol u Konice, 734667 Štarnov u Přemyslovic - na území Olomouckého kraje.Více zde: https://vcelarikonicko.webnode.cz/news/narizeni-svs-ze-dne-09-06-2017-mor-cunin/
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 9.6.2017

 

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

 

Vymezení ohniska


Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2017/071187-M ze dne 07.06.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89903166 v Čuníně, v k. ú 624381 Čunín.

 

Vymezení ochranného pásma


Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území: 614815 Březsko, 615323 Budětsko, 624381 Čunín, 612715 Dešná, 639893 Hluchov, 684597 Hrochov, 669091 Konice, 624390 Křemenec, 759112 Labutice, 679208 Laškov, 612723 Lhota u Konice, 684601 Lipová, 756539 Maleny, 705047 Nová Dědina u Konice, 709417 Ochoz u Konice, 734659 Přemyslovice, 736589 Ptení, 739073 Raková u Konice, 739197 Rakůvka, 743615 Runářov, 75695477 Růžov na Moravě, 684619 Seč u Lipové, 756555 Stražisko, 759121 Suchdol u Konice, 734667 Štarnov u Přemyslovic - na území Olomouckého kraje.Více zde: https://vcelarikonicko.webnode.cz/news/narizeni-svs-ze-dne-09-06-2017-mor-cunin/
Nařízení SVS ze dne 15.05.2019

 

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

 

Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj o mimořádných veterinárních opatřeních pod č.j. SVS/2019/059801-M ze dne 14.5.2019 vymezeno stanoviště chovu včel registrační číslo CZ 89829679 v obci Kladky, v k.ú.664928 Kladky.

 

Vymezení ochranného pásma

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území: 672025 Kadeřín, 664928 Kladky, Bělá, Ošíkov, Trpín 688461 Ludmírov, Dětkovice, 688479 Milkov na Moravě, 688487 Ospělov a 672041 Svojanov u Bouzova na území Olomouckého kraje.

 

Další opatření - více: Nařízení SVS ze dne 15.05.2019 mor – Kladky-Bělá

 
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 18.07.2018

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj o mimořádných veterinárních opatřeních pod č.j. SVS/2018/082600-M ze dne 13.07.2018 vymezeno stanoviště chovu včel registrační číslo CZ 90105713 v obci Hvozd u Konice, v k.ú. 650242 Hvozd u Konice.

 

Vymezení ochranného pásma

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území: 688665 Březina, 614815 Březsko, 606502 Hačky, 650242 Hvozd u Konice, Otročkov, 688673 Javoříčko, 672025 Kadeřín, 664928 Kladky, Bělá, Ošíkov, Trpín, 650251 Klužínek, 688461 Ludmírov, Dětkovice, 6886814 Luká, 688479 Milkov na Moravě, 688487 Ospělov, 606511 Polomí, 725650 Ponikev, 650277 Vojtěchov u Konice na území Olomouckého kraje.

Další opatření - více: Nařízení SVS ze dne 18.07.2018 mor – Hvozd
 

Nařízení SVS ze dne 18.07.2018 mor – Hvozd

Více zde: https://vcelarikonicko.webnode.cz/news/narizeni-svs-ze-dne-18-07-2018-mor-hvozd/
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 25.9.2017

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2017/113043-M ze dne 21.9.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 90154111 v Malenách, v k. ú 756539 Maleny.

Vymezení ochranného pásma

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území: 615323 Budětsko,(Slavíkov,Zavadilka), 624381 Čunín, 612715 Dešná, 639893 Hluchov, 684597 Hrochov, 669091 Konice, (Podladín), 624390 Křemenec, 759112 Labutice, 612723 Lhota u Konice, 679208 Laškov, (Dvorek, Kandia), 684601 Lipová, 756539 Maleny, 690503 Malé Hradisko, 705047 Nová Dědina u Konice, 709417 Ochoz u Konice, 734659 Přemyslovice, 736589 Ptení, 739073 Raková u Konice, 743615 Runářov, 756547 Růžov na Moravě, 684619 Seč u Lipové, 755494 Stínava, 756555 Stražisko, 759121 Suchdol u Konice, (Jednov), 734667 Štarnov u Přemyslovic na území Olomouckého kraje.

Dal ší opatření - více: Nařízení SVS ze dne 25.9.2017 mor - Maleny

 
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 3.7.2017

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2017/080236-M ze dne 29.6.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89256819 v Konici, v k. ú 669091 Konice.

Vymezení ochranného pásma

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území: 606499 Bohuslavice u Konice, 614815 Březsko, 615323 Budětsko,(Slavíkov,Zavadilka), 624381 Čunín, 612715 Dešná, 634301 Dzbel, 606502 Hačky, 650242 Hvozd u Konice, 658596 Jesenec, 650251 Klužínek, 669091 Konice,(Podladín), 624390 Křemenec, 759112 Labutice, 614823 Ladín, 612723 Lhota u Konice, 679208 Laškov,(Dvorek, Kandia), 688461 Ludmírov, 756539 Maleny, 705047 Nová Dědina u Konice, 709417 Ochoz u Konice, 606511 Polomí, 725650 Ponikev, 734659 Přemyslovice, 739073 Raková u Konice, 739197 Rakůvka, 743615 Runářov, 748927 Skřípov, 759121 Suchdol u Konice,(Jednov), 734667 Štarnov u Přemyslovic na území Olomouckého kraje.

Dal ší opatření - více: Nařízení SVS ze dne 03.07.2017 mor - Konice

 

Nařízení Státní veterinární správy ze dne 9.6.2017

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2017/071187-M ze dne 07.06.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89903166 v Čuníně, v k. ú 624381 Čunín.

Vymezení ochranného pásma

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území: 614815 Březsko, 615323 Budětsko, (Slavíkov,Zavadilka), 624381 Čunín, 612715 Dešná, 639893 Hluchov, 684597 Hrochov, 669091 Konice, (Podladín), 624390 Křemenec, 759112 Labutice, 679208 Laškov, (Dvorek, Kandia), 612723 Lhota u Konice, 684601 Lipová, 756539 Maleny, 705047 Nová Dědina u Konice, 709417 Ochoz u Konice, 734659 Přemyslovice, 736589 Ptení, 739073 Raková u Konice, 739197 Rakůvka, 743615 Runářov, 75695477 Růžov na Moravě, 684619 Seč u Lipové, 756555 Stražisko, 759121 Suchdol u Konice, (Jednov), 734667 Štarnov u Přemyslovic - na území Olomouckého kraje.

Dal ší opatření - více: Nařízení SVS ze dne 09.06.2017 mor - Čunín

 

Nařízení Státní veterinární správy ze dne 22.5.2017
mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:
Vymezení ohniska

 Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j.: SVS/2017/045980-E ze dne 6.4.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 8977885 ve Vranové Lhotě, v k. ú 785466 Vranová Lhota; SVS/2017/060342-E ze dne 10.5.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89778931 ve Vranové Lhotě, v k. ú 785466 Vranová Lhota.

Vymezení ochranného pásma

 Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území: Bezděkov nad Třebůvkou (608688), Blažov (672017), Bouzov (608696), Doly u Bouzova (608700), Jeřmaň (608726), Kozov (672033), Podolí u Bouzova (724301), Svojanov u Bouzova (672041) – na okrese Olomouc;

Kladky 664928 (Bělá, Ošíkov,Trpín), Ludmírov 688461 (Dětkovice), Ospělov 688487 - na okrese Prostějov;

Buková u Studené Loučky (758205), Bušín u Studené Loučky (758213), Lechovice u Pavlova (718459), Líšnice u Mohelnice (685119), Pavlov u Loštic (718467), Radnice (738131), Studená Loučka (758221), Svinov u Pavlova (718475), Vacetín (780651) a Veselí u Mohelnice (780669), Zavadilka (718483) - na okrese Šumperk, na území Olomouckého kraje.

Dal ší opatření - více: Nařízení SVS ze dne 22.05.2017 mor - Vranová Lhota