Včelařský spolek Konice - od roku 1904


FENOLOGIE A VČELY 1. díl

DVD, 45 min., 2012, záloha 300,- Kč

Obsah:

  • Úvod, vegetační období, členění fenologických období na fáze
  • Nivální flóra
  • Časné předjaří - PREVENAL I.
  • Vrcholné předjaří - PREVENAL II.
  • Pozdní předjaří - PREVENAL III.