Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Členská schůze 13.4.2014

13.04.2014 16:03

INFORMACE přednesené na schůzi

 

 1. Pravidla pro hromadné objednávky a distribuci veterinárních léčivých přípravků
 • Na to, abychom mohli objednat léčivo si musíme nechat podepsat hromadnou plnou moc od všech našich členů. Více zde
 • Plnou moc musíme vyhotovit 2x. Jednu pro ZO a druhou pro OO. Plné moci budou vystaveny na dobu neurčitou. Plná moc zde
 • Léčivo bude dodáváno v průběhu roku, krátce před termíny léčení. Léčiva na veterinární předpis nelze, podle zákona o léčivech, skladovat v OO a ZO dlouhodobě.
 • Objednávku na léčiva musíme podat do 30.4.2014. U jednatele ZO chovatelé objednají do 22.4. více zde
 • Předpokládané termíny dodání – u FORMIDOLU 2.5.2014, GABON červen, Varidol a M1 srpen.
 • Po dodání, ZO předá léčiva co nejdříve důvěrníkům.
 • ZO bude muset vést evidenci o rozdělení - předání a použití léčiv po dobu 5 let, která obsahuje:  jméno a adresu včelaře, registrační číslo chovatele, název a registrační číslo stanoviště, název léčiva, datum  ošetření a  počet včelstev. Provedené úkony musí být potvrzeny podpisem včelaře. Tiskopis je z důvodu prokázání  spotřeby léčiva vydaného na předpis, netýká se proto FORMIDOLU. Tiskopisy obdrží důvěrníci při převzetí léčiva.  Vyplněné a podepsané pak předají ve dvojím provedení na VČS tak, aby jeden formulář mohl být uložen u ZO a druhý odevzdán na KVS do 30.1. Tiskopis zde
 • Každý včelař musí také vést jednoduchý záznam o ošetření včelstev proti varroáze: datum ošetření, počet včelstev a název léčiva. Toto také platí jen u léčiv na předpis! Forma není stanovena. Návrh doporučeného vzoru je možné stáhnout z webu a vytisknout. zde zde
 • Dotace na léčivo bude i nadále 70%, pokud bude objednané přes OO.
 1. Tento rok také musíme znovu podepsat prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů člena ČSV. Jednou pro ZO a jednou pro sekretariát ČSV. Budeme řešit v průběhu roku.
 2. Tento rok by také měly být prováděny kontroly ze strany KVS – kontrola zápisů léčení a hygiena chovu.
 3. Dále by měly probíhat kontroly ohledně čerpání Evropské dotace ze strany SZIFu.
 4. Ohledně dotací za vyšetření zimní měli, je také možné, že do budoucna o tuto dotaci nebude žádat ZO, ale včelaři samostatně, což povede k dalším komplikacím.
 5. OO dále doporučuje vybírat hlášení ČMSCH  zároveň se žádostmi o dotace 1D. Někteří chovatelé totiž stále neodesílají hlášení ČMSCH. Byly zjištěny velké rozdíly u registrovaných včelstev u ČMSCH a u počtů včelstev na dotaci 1D. Do budoucna by to mohlo vést, nebo už povede k provádění kontrol ze strany státních úřadů a k dalším změnám, které povedou k dalším komplikacím jako v případě léčiv.
 6. Nákazová situace okres Prostějov mor:

Zbývá došetřit 2 stanoviště z roku 2013 – Stražisko, Pěnčín – ( Pěnčín zatím negativní - zůstává v karanténě dalšího ½ roku)

Ze zimní měli 2014 pozitivní 4 stanoviště – 1x Přemyslovice, 3x Vrbátky.

Také je možné, že nás zasáhne OP z jiných okresů. Okres Olomouc pozitivní st. Střížov

Současná OP automaticky zaniknou po roce – to je 27.6.2014

   8. Nákazová situace VARROÁZA - ZO Konice - vyšetřovaných vzorků 103, Počet nevyhovujících vzorků 0 

 1. Komise pro zdraví včel  ČSV upozorňuje - Letošní mimořádně teplá zima urychlila rozvoj včelstev. Vzhledem k tomu, že rozmnožování roztoče Varoa destructor probíhá výhradně na plodu v zavíčkovaných buňkách, je jasné, že v letošním roce mají samičky k dispozici o 4 až 6 týdnů více než v roce loňském. Situace velmi připomíná rok 2007, ve kterém varroáza natropila nejhorší ztráty v dosavadní historii. Proto můžeme letos na jaře předpokládat zvýšený počet dospělých samiček. To vzbuzuje vážné obavy z prudkého nárůstu intenzity varroázy již v měsíci červnu a červenci. Znamená to tedy sledovat spady a včas zahájit léčbu.
 2. Postřiky – tento rok zemědělci začali hlásit postřiky nebezpečné pro včely. Na náš včelařský web jsou umísťovány jen ta hlášení a dále rozesílána, která dojdou na adresu ZO. Pokud můžete další oznámení přeposlat na e-mail: dedek.cunin@seznam.cz, pak budou také umístěna na web a přeposlána ostatním členům na e-mail. Oznámení o postřiku má ten význam, že včelař může v tu dobu více sledovat stanoviště a v případě příznaků otravy může toto hned nahlásit KVS, která provede šetření. Více na: https://vcelarikonicko.webnode.cz/nemoci-skudci-a-otravy-vcel/

—————

Zpět