Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Členská schůze 23.11.2008

23.11.2008 20:35

Dne 23.11.2008 proběhla v Konici členská schůze ZO ČSV Konice. Hlavní náplní byla výplata dotací za zazimovaná včelstva. Včelařům byla předána obálka obsahující Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a odpovídající částka. Sazba dotace za jedno včelstvo činila 152,- Kč. Včelaři dále uhradili členské příspěvky na rok 2009 a obdrželi známku do členské legitimace potvrzující příslušnost k ČSV na rok 2009.

Předseda Jaromír Dedek a jednatel ing. Bořivoj Najbr informovali o nutnosti nahlásit množství požadovaného léčiva pro podzimní léčení. V této sezóně (2008) většina včelařů toto hlášení nepodalo a množství léčiv muselo být stanoveno dle předešlých zkušeností. Toto prohlášení apeluje na včelaře, aby v další sezóně věnovali patřičnou pozornost i této povinnosti. Dále bylo sděleno že léčiv bylo dostatek a většina včelařů se k nim dostala ve správný čas. Pokud se tak nestalo, vedení se omluvilo a apelovalo na včelaře, aby se ozvali přímo výboru, který má možnost takovou situaci efektivně vyřešit.

Vladislav Škrabal referoval o nákazové situaci v z.o. Konice. Především informoval o správném léčení proti Varroáze vydané KVS (viz. oddíl KVS, nařízení č. 29/2008) a informoval o zrušení ochranného pásma moru včelího plodu v okolí obce Kladky (viz. oddíl KVS, nařízení č. 22/2008). Upozornil že obec Hvozd i při avízovaném zrušení pásma opět spadá do ochranného pásma z obce Ochoz.

Předseda Jaromír Dedek navrhl prezentaci ZO ČSV Konice formou věnování věcných darů do tomboly plesů.

Z pléna byl předložen návrh nákupu odborných videozáznamů na DVD a odborné literatury, jakož i uspořádání odborné přednášky na výroční schůzi. Uvedené návrhy se setkaly s podporou členů výboru i ostatních včelařů. Bylo pouze konstatováno že je nutné stanovit téma přednášky a zajistit potřebnou účast včelařů.

—————

Zpět