Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2017

05.11.2017 20:47

Dne 2.11.2017 vyzvedl tajemník ČSV, z.s.,  osobně „Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR registrační číslo  2015/2017-17210Sý o poskytnutí dotace 1.D. na zazimování včelstev v roce 2017“.

Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) na základě žádosti 200/2017-A109  ze dne 16.10.2017 rozhodlo podle § 14 odst.3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, takto:

 V souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017 na základě § 1, §2 a §2d zákona  č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“), poskytuje žadatelům dotaci  v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství.

Sazba dotace činí  156 Kč  na jedno zazimované včelstvo.

—————

Zpět