Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Nařízení SVS ze dne 03.07.2017 mor - Konice

03.07.2017 15:20
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 9.6.2017

 

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

 

Vymezení ohniska


Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2017/071187-M ze dne 07.06.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89903166 v Čuníně, v k. ú 624381 Čunín.

 

Vymezení ochranného pásmaVíce zde: https://vcelarikonicko.webnode.cz/news/narizeni-svs-ze-dne-09-06-2017-mor-cunin/
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 9.6.2017

 

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

 

Vymezení ohniska


Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2017/071187-M ze dne 07.06.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89903166 v Čuníně, v k. ú 624381 Čunín.

 

Vymezení ochranného pásmaVíce zde: https://vcelarikonicko.webnode.cz/news/narizeni-svs-ze-dne-09-06-2017-mor-cunin/
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 9.6.2017

 

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

 

Vymezení ohniska

 Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2017/080236-M ze dne 29.6.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89256819 v Konici, v k. ú 669091 Konice. 

Vymezení ochranného pásma

 Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území: 606499 Bohuslavice u Konice, 614815 Březsko, 615323 Budětsko (Slavíkov, Zavadilka), 624381 Čunín, 612715 Dešná, 634301 Dzbel, 606502 Hačky, 650242 Hvozd u Konice, 658596 Jesenec, 650251 Klužínek, 669091 Konice (Podladín), 624390 Křemenec, 759112 Labutice, 614823 Ladín, 612723 Lhota u Konice, 679208 Laškov (Kandia, Dvorek), 688461 Ludmírov, 756539 Maleny, 705047 Nová Dědina u Konice, 709417 Ochoz u Konice, 606511 Polomí, 725650 Ponikev, 734659 Přemyslovice, 739073 Raková u Konice, 739197 Rakůvka, 743615 Runářov, 748927 Skřípov, 759121 Suchdol u Konice (Jednov), 734667 Štarnov u Přemyslovic na území Olomouckého kraje.
 

Opatření v ochranném pásmu

(1) Zakazují se přesuny včelstev a matek ze stanoveného ochranného pásma.
(2) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma nebo do ochranného pásma z území prostého nákazy je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na mor včelího plodu. Směsné vzorky měli jsou odebírány ze stanoviště, ze kterého jsou včelstva a matky přemísťovány.
V případě přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma musí být vzorek odebrán v období 2 měsíců před předpokládaným termínem přemístění.
V případě přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z území prostého nákazy může být vzorek odebrán v období nejdéle 12 měsíců před předpokládaným termínem přemístění.

více: Nařízení SVS ze dne 03.07.2017 mor - Konice

 

V případě ZO ČSV Konice nebudou probíhat na základě tohoto nařízení odběry včelí měli, protože uvedené k.ú. jsou v OP MVP již od roku 2016 a vyšetření měli proběhlo na jaře 2017.  V k.ú. Laškov, Bohuslavice u Konice, Polomí odběr měli již probíhá na základě Nařízení SVS ze dne 19.9.2016

—————

Zpět