Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Nařízení SVS ze dne 15.05.2019 mor – Kladky-Bělá

26.05.2019 19:38
Nařízení SVS ze dne 15.05.2019

 

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

 

Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj o mimořádných veterinárních opatřeních pod č.j. SVS/2019/059801-M ze dne 14.5.2019 vymezeno stanoviště chovu včel registrační číslo CZ 89829679 v obci Kladky, v k.ú.664928 Kladky.

 

Vymezení ochranného pásma

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území: 672025 Kadeřín, 664928 Kladky, 688461 Ludmírov, 688479 Milkov na Moravě, 688487 Ospělov a 672041 Svojanov u Bouzova na území Olomouckého kraje.

 

Opatření v ochranném pásmu

(1) Zakazují se přesuny včelstev a matek ze stanoveného ochranného pásma.

(2) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na původce moru včelího plodu ne starším 12 měsíců. Směsné vzorky měli jsou odebírány ze stanoviště, ze kterého jsou včelstva a matky přemísťovány.

(3) Přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z území prostého nákazy je možné jen u včel a včelstev pocházejících ze stanoviště vyšetřeného na mor včelího plodu s negativním výsledkem, kdy musí být vzorek směsného vzorku včelí měli ( 1 vzorek maximálně od 25 včelstev) odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním.

(4) Všem chovatelům včel na stanovištích ve stanoveném ochranném pásmu se nařizuje zajistit odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti včelstev, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12 měsících před účinností tohoto nařízení. Každý jednotlivý vzorek je tvořen smísením měli z nejvíce 10 úlů na stanovišti včelstev. Směsné vzorky budou předány k vyšetření v laboratoři, která splňuje podmínky § 52 odst. 3 veterinárního zákona (dále jen „schválená laboratoř) k bakteriologickému vyšetření na původce moru včelího plodu. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce k vyšetření i na obalu. Předání vzorků k vyšetření v laboratoři se nařizuje provést nejpozději do 20.6.2019.

Na stanovištích členů ZO ČSV Konice v k.ú. Kladky, Ludmírov, Milkov na Moravě a Ospělov byla včelí měl vyšetřena již v únoru, proto nyní již žádné vzorky není nutné odebírat a zasílat na vyšetření.

(6) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje při podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu, včetně zjištění pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření vzorků úlové měli nebo vzorků medu na původce moru včelího plodu, o uvedených skutečnostech neprodleně uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj.

(7) Mor včelího plodu je zakázáno léčit.

 

Opatření v ochranném pásmu - více: Nařízení SVS ze dne 15.05.2019 mor – Kladky-Bělá

 

Případné dotazy: Jaromír Dedek, tel.: 723 217 856 nebo 704 252 730

—————

Zpět