Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Nařízení SVS ze dne 18.07.2018 mor – Hvozd

18.07.2018 19:08
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 18.07.2018

 

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

 

Vymezení ohniska


Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj o mimořádných veterinárních opatřeních pod č.j. SVS/2018/082600-M ze dne 13.07.2018 vymezeno stanoviště chovu včel registrační číslo CZ 90105713 v obci Hvozd u Konice, v k.ú. 650242 Hvozd u Konice.

 

Vymezení ochranného pásma

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území: 688665 Březina, 614815 Březsko, 606502 Hačky, 650242 Hvozd u Konice, Otročkov, 688673 Javoříčko, 672025 Kadeřín, 664928 Kladky, Bělá, Ošíkov, Trpín, 650251 Klužínek, 688461 Ludmírov, Dětkovice, 6886814 Luká, 688479 Milkov na Moravě, 688487 Ospělov, 606511 Polomí, 725650 Ponikev, 650277 Vojtěchov u Konice na území Olomouckého kraje.

 

Opatření v ochranném pásmu

(1) Zakazují se přesuny včelstev a matek ze stanoveného ochranného pásma.
(2) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na původce moru včelího plodu ne starším 12 měsíců. Směsné vzorky měli jsou odebírány ze stanoviště, ze kterého jsou včelstva a matky přemísťovány.
(3) Přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z území prostého nákazy je možné jen u včel a včelstev pocházejících ze stanoviště vyšetřeného na mor včelího plodu s negativním výsledkem, kdy musí být vzorek směsného vzorku včelí měli ( 1 vzorek maximálně od 25 včelstev) odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním.
(4) Všem chovatelům včel na stanovištích ve stanoveném ochranném pásmu se nařizuje zajistit odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti včelstev, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12 měsících před účinností tohoto nařízení. Každý jednotlivý vzorek je tvořen smísením měli z nejvíce 10 úlů na stanovišti včelstev. Směsné vzorky budou předány k vyšetření v laboratoři, která splňuje podmínky § 52 odst. 3 veterinárního zákona (dále jen „schválená laboratoř) k bakteriologickému vyšetření na původce moru včelího plodu. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce k vyšetření i na obalu. Předání vzorků k vyšetření v laboratoři se nařizuje provést nejpozději do 15.8.2018.

Odběr vzorků se provádí následujícím způsobem:

Chovatelé včel vloží způsobem předepsaným pro vzorkování do všech včelstev chovaných v ochranném pásmu jednorázové podložky určené k odběru vzorků včelí měli ve vegetačním období. Po 14 dnech od umístění jednorázových podložek do včelstev je chovatelé předepsaným způsobem pro vzorkování vyjmou, zabalí, řádně označí a směsné vzorky včelí měli předají do laboratoře.
 

Odběr včelí měli se u ZO ČSV Konice týká pouze obcí Milkov a Vojtěchov.

V těchto obcích chovatelé včel

- vloží podložky do včelstev nejpozději 27.7.2018 !

- odevzdají směsné vzorky (max 10 vč. ve vzorku) na adrese spolku - Čunín 23, do 10.8.2018 !

Na vzorku uvést : Jméno chovatele, adresu chovatele, adresu stanoviště, registrační číslo chovatele, registrační číslo stanoviště, počet včelstev ve vzorku

 

Opatření v ochranném pásmu - více: Nařízení SVS ze dne 18.07.2018 mor – Hvozd

 

Případné dotazy: Jaromír Dedek, tel.: 723 217 856 (dopoledne)

 

—————

Zpět