Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Odběr včelí měli v OP MVP dle Nařízení Státní veterinární správy ze dne 19.9.2016

14.06.2017 20:23

Všem chovatelům včel v ochranném pásmu MVP vyhlášeném v Nařízení SVS ze dne 22.06.2016 mor - Konice se nařizuje k datu 22.3.2017 vložit ometené a čisté podložky na dna úlů a odevzdat nejdříve po uplynutí 30 dnů od jejich vložení směsný vzorek úlové měli k bakteriologickému vyšetření na původce moru včelího plodu.

Vzorek včelí měli odebrat max. z 10 včelstev v jednom směsném vzorku a zabalit do nerozbitné, těsné vzorkovnice (plastový kelímek) a ten vložit do nepropustného obalu z PVC (jeden igelitový sáček)Více zde: https://vcelarikonicko.webnode.cz/news/odber-vceli-meli-v-op-mvp-dle-narizeni-statni-veterinarni-spravy-ze-dne-22-6-2016/

Všem chovatelům včel v ochranném pásmu MVP vyhlášeném v Nařízení SVS ze dne 19.09.2016 mor - Konice se nařizuje k datu 19.6.2017 vložit ometené a čisté podložky na dna úlů a odevzdat nejdříve po uplynutí 30 dnů od jejich vložení směsný vzorek úlové měli k bakteriologickému vyšetření na původce moru včelího plodu.

Vzorek včelí měli odebrat max. z 10 včelstev v jednom směsném vzorku a zabalit do nerozbitné, těsné vzorkovnice (plastový kelímek) a ten vložit do nepropustného obalu z PVC (jeden igelitový sáček)

 

Na vzorku uvést : Jméno chovatele, adresu chovatele, adresu stanoviště, registrační číslo chovatele, registrační číslo stanoviště, počet včelstev ve vzorku.

Každý si štítek vyrobí sám! Štítky nebudou zasílány!

 

Měl odevzdat důvěrníkovy!

Důvěrník doručí měl nákazovému referentovi nejpozději do 29.7.2017. Na adresu:

 

Škrabal Vladislav

Runářov 93

mob.: 602 894 546  

e-mail: vladislav.skrabal@seznam.cz   

 

Kdo ve stanoveném termínu vzorky neodevzdá, zajistí si předání vzorků na KVS na své náklady, uhradí vyšetření a zajistí si sám i proplacení úhrady za vyšetření.

 

Toto nařízení se týká těchto obcí:

 

k.ú.

číslo k.ú.

 

Bohuslavice u Konice

606499

Bohuslavice u Konice

Laškov

679208

Dvorek

Laškov

679208

Kandia

Laškov

679208

Laškov

Nová Dědina u Konice

705047

Nová Dědina u Konice

Polomí

606511

Polomí

 


 

—————

Zpět