Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Odběr včelí měli v OP MVP

23.04.2017 13:28

Připomínáme blížící se termín odevzdání včelí měli 30.4.2017

 

Týká se  těchto obcí:

 

k.ú.

číslo k.ú.

 

Březsko

614815

Březsko

Budětsko

615323

Budětsko

Budětsko

615323

Slavíkov

Budětsko

615323

Zavadilka

Čunín

624381

Čunín

Dzbel

634301

Dzbel

Hačky

606502

Hačky

Hvozd u Konice

650242

Hvozd u Konice

Hvozd u Konice

650242

Otročkov

Jesenec

658596

Jesenec

Klužínek

650251

Klužínek

Konice

669091

Konice

Konice

669091

Podladín

Křemenec

624390

Křemenec

Labutice

759112

Labutice

Ladín

614823

Ladín

Lhota u Konice

612723

Lhota u Konice

Ochoz u Konice

709417

Ochoz u Konice

Ponikev

725650

Ponikev

Raková u Konice

739073

Raková u Konice

Rakůvka

739197

Rakůvka

Runářov

743615

Runářov

Suchdol u Konice

759121

Jednov

Suchdol u Konice

759121

Suchdol u Konice

Štarnov u Přemyslovic

734667

Štarnov u Přemyslovic

Šubířov

764159

Chobině

Šubířov

764159

Šubířov

 

 

Odběr včelí měli v OP MVP dle Nařízení Státní veterinární správy ze dne 22.6.2016

 

Všem chovatelům včel v ochranném pásmu MVP vyhlášeném v Nařízení SVS ze dne 22.06.2016 mor - Konice se nařizuje k datu 22.3.2017 vložit ometené a čisté podložky na dna úlů a odevzdat nejdříve po uplynutí 30 dnů od jejich vložení směsný vzorek úlové měli k bakteriologickému vyšetření na původce moru včelího plodu.

Vzorek včelí měli odebrat max. z 10 včelstev v jednom směsném vzorku a zabalit do nerozbitné, těsné vzorkovnice (plastový kelímek) a ten vložit do nepropustného obalu z PVC (jeden igelitový sáček)

Na vzorku uvést : Jméno chovatele, adresu chovatele, adresu stanoviště, registrační číslo chovatele, registrační číslo stanoviště, počet včelstev ve vzorku.

 

Popsání vzorku si musí zajistit každý sám. Žádné štítky zasílány nebudou.

 

Měl odevzdat důvěrníkovi!

Důvěrník doručí měl nákazovému referentovi nejpozději do 30.4.2017. Na adresu:

 

Škrabal Vladislav

Runářov 93

mob.: 602 894 546  

e-mail: vladislav.skrabal@seznam.cz   

 

Kdo ve stanoveném termínu vzorky neodevzdá, zajistí si předání vzorků na KVS na své náklady, uhradí vyšetření a zajistí si sám i proplacení úhrady za vyšetření.

 

 

—————

Zpět