Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Odběr zimní včelí měli 2018

31.12.2017 17:14
  • Vzorky měli se odeberou a předloží k vyšetření do 15. února. Zajistí ZO.
  • Výběr vzorků měli bude před výroční členskou schůzí, koncem ledna až začátkem února. Datum není ještě stanoveno.
  • Doba mezi posledním vymetením podložky a odebrání vzorku zimní měli musí být nejméně 30 dnů.
  • Měl dodávejte vysušenou !

 

INSTRUKCE PRO VZORKY ZIMNÍ VČELÍ MĚLI v OP moru vč. pl.

(vyšetření varroa + mor)    

 

týká se obcí: Bělá, Bohuslavice, Březsko, Budětsko, Čunín, Dětkovice, Dvorek, Dzbel, Hačky, Hvozd, Jednov, Jesenec, Kandia, Kladky, Klužínek, Konice, Křemenec, Labutice, Ladín, Laškov, Lhota u Konice, Ludmírov, Nová Dědina, Ochoz, Ospělov, Ošíkov, Otročkov, Podladín, Polomí, Ponikev, Raková, Rakůvka, Runářov, Slavíkov, Suchdol, Štarnov, Trpín, Zavadilka.

 

Vzorek zimní včelí měli v OP moru vč. pl. odebrat jako společný vzorek k vyšetření na varroázu a mor včelího plodu max. z 10 včelstev v jednom směsném vzorku a zabalit do nerozbitné, těsné vzorkovnice (plastový kelímek) a ten vložit do nepropustného obalu z PVC (jeden igelitový sáček)

Např. při počtu včelstev 11 na jednom stanovišti budou vytvořeny dva vzorky.

Vzorek č.1, počet včelstev 10 (6)

Vzorek č.2, počet včelstev 1   (5)

Na vzorku uvést : Jméno chovatele, adresu chovatele, adresu stanoviště, registrační číslo chovatele, registrační číslo stanoviště, počet včelstev ve vzorku (při změně počtu včelstev uveďte skutečný stav).

Měl odevzdat důvěrníkovi! Důvěrník měl odevzdá za celou obec!   

Kdo ve stanoveném termínu vzorky neodevzdá, zajistí si předání vzorků k vyšetření do laboratoře na své náklady, uhradí vyšetření a zajistí si sám i proplacení úhrady za vyšetření.

 

 

INSTRUKCE PRO VZORKY ZIMNÍ VČELÍ MĚLI  mimo OP moru vč. pl.

(vyšetření varroa)  

 

týká se obcí: Krakovec, Milkov, Pěnčín, Chobyně, Šubířov, Vojtěchov

 

V těchto obcích odevzdat jeden vzorek z každého stanoviště v běžném obalu. (plastový kelímek)

Na vzorku uvést : Jméno chovatele, adresu chovatele, adresu stanoviště, registrační číslo chovatele, registrační číslo stanoviště, počet včelstev ve vzorku (při změně počtu včelstev uveďte skutečný stav).

Měl odevzdat důvěrníkovi! Důvěrník měl odevzdá za celou obec!

Kdo ve stanoveném termínu vzorky neodevzdá, zajistí si předání vzorků k vyšetření do laboratoře na své náklady.

 

 

Včelí měl ze stanovišť včelstev, které mají někteří naši členové mimo území ZO Konice, odevzdají v té ZO na jejímž území mají stanoviště včelstev!!!

Vzorky se odevzdávají v té ZO ČSV, v které je stanoviště včelstev!

 

Případné další dotazy – Jaromír Dedek - tel.: 723 217 856

—————

Zpět