Včelařský spolek Konice - od roku 1904


VARROÁZA – podzimní preventivní ošetření

03.10.2017 11:16

Září

Vložení podložek
  • Do 30.9. musejí být na dna úlů vloženy podložky.

 

Říjen - prosinec

Fumigace
  • Trojí ošetření v období od 10. října do 31. prosince při teplotě nad 10°C, v době, kdy včely nelétají.
  • Intervaly mezi ošetřeními jsou 14-21 dní.
  • Podložky se vždy po ukončení fumigace ometou a vrátí zpět na dno úlu.
  • Po třetím ošetření se podložky ometou po 7 dnech.
Aerosol
  • Používá se jako poslední ošetření v roce místo fumigace, popřípadě může být použit místo fumigace i na první a druhé ošetření při teplotě až -5°C.

 

Únor

Odběr zimní měly
  • Vzorky měly se odeberou a předloží k vyšetření do 15. února.
  • Doba mezi posledním vymetením podložky a odebrání vzorku zimní měli musí být nejméně 30 dnů.
  • Měl dodávejte vysušenou !

 

více: METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2017 pod body EpM300 a ExM340

—————

Zpět