Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Výplata dotace 1.D. a výběr členských příspěvků na rok 2019

20.11.2018 20:13

V neděli 25.11.2018 od 10:00 v hostinci Na bytovkách proběhne výplata dotace 1.D. Zároveň proběhne výběr členských příspěvků na rok 2019. Pokud nebudete mít možnost dotaci převzat v tomto termínu, dejte plnou moc jiné osobě, která za Vás dotaci převezme. plná moc

Další možnost převzetí dotace a zaplacení členského příspěvku je možné pouze po telefonické dohodě s pokladníkem. Pokladník Tomáš Vrba, tel.: 602 838 561

 

Pokud dotaci nevyzvednete, bude zpět odeslána poskytovateli!

(Nevyplacená dotace musí být vrácena poskytovateli do 30.11.)

Pokud neuhradíte členský příspěvek do 15.12.2018, bude vám členství ukončeno k 31.12.2018!

 

Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2018

 

Dne 12.11.2018 vyzvedl tajemník ČSV, z.s.,  osobně „Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR registrační číslo  5607/2018-17210Sý o poskytnutí dotace 1.D. na zazimování včelstev v roce 2018“. Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) na základě žádosti 267/2018-A109 ze dne 15.10.2018 rozhodlo podle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, takto:

 V souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 na základě § 1, §2 a §2d zákona  č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“), poskytuje žadatelům dotaci  v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství.

 

Sazba dotace činí 149 Kč na jedno zazimované včelstvo.

 

 

Ošetření včelstev aerosolem

 

V neděli 25.11. při výplatě dotace bude možnost domluvit provedení ošetření včelstev aerosolem. V jiné dny pouze telefonicky.

 

Pro členy ZO Konice je ošetření aerosolem zdarma. Pro členy jiných ZO ČSV, kteří mají registrovaná včelstva u ZO Konice je cena aplikace 30 Kč na včelstvo. Chovatelům, kteří nejsou členy ČSV ošetření neprovádíme.

 

Zimní ošetření včel aerosolem v regionu ZO ČSV Konice provádí:       

 

Škrabal Vladislav       Runářov 93                 mob.: 602 894 546

Dragoun Antonín       Kladky 140                  mob.: 775 782 207

Dvořák Josef              Krakovec                    mob.: 739 176 658

—————

Zpět