Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Výroční členská schůze 8. 2.2009

14.02.2009 13:24

 

Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV o.s. Konice.


Schůze byla zahájena jednatelem základní organizace Ing. Bořivojem Najbrem, který také navrhl jednací plán celé schůze.


 

 1. Volba nového člena revizní komise – byl navržen Mgr. Jaroslav Peč, který byl hlasováním členů ZO Konice zvolen.
   
 2. Jednatel podal zprávu o průběhu členských akcí uplynulého roku 2008 a upozornil na nová nařízení KVS a současně také na novou legislativu v souvislosti s ochranou osobních údajů. Dále byla přednesena statistika počtu členů a včelstev ZO Konice v uplynulých letech (viz sekce "O nás"). Byl zhodnocen vývoz a dovoz medu kvantitativně v souvislosti s cenovou kalkulací v rámci ČR.
   
 3. Zprávu revizní komise přednesl Mgr. Jaroslav Peč. Veškerá činnost ZO byla v uplynulém roce 2008 vyhodnocena v souladu se stanovami.
   
 4. Zprávu o hospodaření přednesl pokladník Pavel Eyer     a navrhl vyrovnaný rozpočet na rok 2009.
   
 5. Zahájena diskuze:

Předseda Jaromír Dedek informoval o založení a provozu internetových stránek ZO Konice. Přednesl půjčovní řád nově založené knihovny ZO Konice, který bude zveřejněn na internetových stránkách, spolu s CD, DVD a knihami k vypůjčení. Dále předložil členům nejnovější nařízení KVS s hodnocením nákazové situace nebezpečné nákazy moru včelího plodu a upozornil na možnost vyšetření medu s využitím dotace (zveřejněno na našich interentových stránkách). Dále o nákazové situaci a objednávání léčiv informoval nákazový referent Ladislav Škrabal, který především zdůraznil nutnost předání informací od včelařů o předpokládaném počtu léčených včelstev, v souvislosti s objednáváním léčiv a to do 1.6. 2009 (!Vyžadováno novými předpisy!). Dále upozornil na náležitosti přesunů včelstev v ochranném pásmu moru včelího plodu a na náležitosti při umístění včelstev v lokalitě jiné organizace.

Z pléna bylo navrženo uspořádání speciální schůze, která by se věnovala objednávání léčiv.
 

 1. Závěr – nadpoloviční počet (65) přítomných členů ZO ČSV o.s. Konice jednohlasně hlasovalo PRO

- schválení navrhnutého rozpočtu

- přijetí nových členů - Ing. Kučera Antonín - Jesenec, Trčka Zdeněk - Kladky-Bělá

- přijetí Mgr. Jaroslava Peče jako člena revizní komise

- přijetí Zprávy revizní komise a Zprávy o hospodaření ZO

- půjčovní řád knihovny ZO Konice

- výboru byla udělena povinnost zorganizovat speciální členskou schůzi pro objednávání léčiv.


 

Velké poděkování patří Josefovi Dvořákovi a Ing. Janu Vernerovi za přebírání a celkové zpracovávání všech vzorků zimní měli, které probíhalo paralelně v průběhu schůze.


 

Na závěr schůze, v průběhu občerstvení, bylo členům promítnuto DVD o nástavkovém včelaření.


 

Organizačnímu výboru patří poděkovaní za kvalitní organizaci výroční členské schůze.


 

Všem členům děkujeme za aktivní účast.                                                            fotogalerie

—————

Zpět