Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Jedním z poslání činnosti Českého svazu včelařů

je propagovat vztah a lásku k přírodě, a s tím i jistě souvisí problematika odpadu a jeho třídění a následná recyklace.


NESPALUJTE ODPAD DOMA

leták - pálení odpadu


Proč třídit odpad?

 

Důvodů, proč třídit odpad je několik. Správné třídění odpadů:

  1. zajišťuje čistší životní prostředí,
  2. šetří přírodní zdroje surovin a energie,
  3. redukuje množství odpadů na skládkách,
  4. umožňuje opětovné využití odpadů,
  5. šetří vaše peníze (poplatek za odvoz odpadu se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad)
  6. třídění odpadu je nám uloženo zákonem.

 

Jak třídit odpad     

 

www.jaktridit.cz