Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Dotace 1.D., hlášení ČMSCH

07.08.2017 20:15

D o r u č i t

  1. Žádost o dotaci 1.D.
  2. Podklady pro statistický výkaz o včelařství
  3. Hlášení ČMSCH
  4. Plnou moc k výplatě finančních prostředků (Plnou moc stačí dodat až při výplatě. U Plné  moci, nevyplňujte částku dotace !!!)

 

Žádosti o dotace 1.D., a hlášení ČESKOMORAVSKÉ SPOLEČNOSTI CHOVATELŮ, a.s. o počtu včelstev na stanovišti doručujte nejlépe přímo jednateli, případně předsedovi nebo příteli Vrbovi.                

D o r u č e n í   p r o v e ď t e   d o   1 5 . 9 .     l é p e   d ř í v e ! ! !

 

Jednatel

Ing. Najbr Bořivoj, Jesenec 106, 798 53

mobil: 776 309 186

tel.: 582 330 165

tel. do práce: 582 383 102

 

Předseda

Jaromír Dedek, Čunín 23, Konice 798 52

mobil: 723 217 856

 

Tomáš Vrba,    

Turistické informační centrum v Konici.

Po - Pá       9.00 - 12.30, 13.00 - 16.00
So             9.00 - 12.30, 13.00 - 17.00
Ne                                14.00 - 17.00

V případě nepřítomnosti je možné žádosti vhodit do schránky Městského kulturního střediska umístěné v průjezdu zámku.

 

 

Formuláře k žádosti o dotaci 1.D pro rok 2017 a zásady pro poskytování dotace

 

https://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html#formulareD

Formuláře také naleznete v příloze časopisu Včelařství 8/2017.

 

 

Potvrzení o umístění včelstev

Žadatel, jehož včelstva jsou umístěna kromě území základní organizace, u které podává „Žádost“, i na území dalších základních organizací ČSV, z. s., si nechá na formuláři „Potvrzení o umístění včelstev“ potvrdit počty včelstev, splňující podmínky poskytnutí dotace 1.D., u každé základní organizace, kde nežádá o dotaci zvlášť. Tato potvrzení odevzdá současně s „Žádostí“. Pokud včelstva splňují podmínky dotace, příslušná ZO ČSV, z. s., potvrzení vystaví.

Žadatel, který není členem ČSV, z. s. podává „Žádost“ u ZO ČSV, z. s., na jejímž území má umístěna včelstva. V případě, že základních organizací, na jejichž území má včelař umístěna včelstva je více, podává žádost u jedné z nich s tím, že od ostatních základních organizací doloží k žádosti potvrzení o tom, že uvedený počet včelstev se nachází na jejich území a že u těchto základních organizací nepodal žádost o dotaci.

Toto potvrzení na včelstva umístěná na území ZO ČSV Konice bude vydávat předseda - Jaromír Dedek, Čunín 23, tel.: 723 217 856, email: dedek.cunin@seznam.cz

Předsedu kontaktujte předem, tak, aby mohlo nejdříve dojít k ověření počtu včelstev.

 

POKYNY OD ČESKOMORAVSKÉ SPOLEČNOSTI CHOVATELŮ K HLÁŠENÍ POČTU VČELSTEV

 

Vážení chovatelé včel, blíží se termín každoročního povinného hlášení počtu včelstev

a  umístění stanovišť do ústřední evidence. Ústřední evidenci vede Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (zkráceně ČMSCH).

• Všichni chovatelé včel, kteří jsou u ČMSCH již registrováni, dostanou během první

poloviny srpna předvyplněný formulář hlášení, nadepsaný „Potvrzení o registraci

v  ústřední evidenci“, a  průvodní dopis. V průvodním dopisu jsou pokyny k vyplnění formuláře. Hlášení, prosíme, doplňte podle pokynů v  průvodním dopisu a  jednu kopii

pošlete zpět na adresu: Českomoravská společnost chovatelů, a.s. pracoviště ústřední evidence včel Benešovská 123, 252 09 HRADIŠŤKO POD MEDNÍKEM. U ZO Konice se hlášení vybírá spolu s žádostí dotace 1.D. a hromadně zasílá na ČMSCH.

• Pokud nedostanete dopis a  předvyplněný formulář hlášení do 21. srpna, obraťte se na informační službu ČMSCH.

• Jestliže jste začínající včelaři a  nejste tedy ještě registrováni, můžete si prázdný formulář „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť“ stáhnout z  internetové stránky

https://www.cmsch.cz/ustredni-evidence/vcely


 

—————

Zpět