Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Přesuny včelstev - 2017

 

Přesun v rámci katastrálního území obce

 • Je nutné vyšetření včelstev na varroázu - vyšetření zimní včelí měli s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo (pokud je výsledkem hodnota počtu roztočů nad 3 ks v průměru na jedno včelstvo, je možné oddělky přesunout až po přeléčení všech včelstev na stanovišti proti varroáze),

 

Přesun mimo katastrální území obce v rámci kraje

 • Je nutné vyšetření včelstev na původce moru včelího plodu – s negativním výsledkem.
 • Je nutné vyšetření včelstev na varroázu - vyšetření zimní včelí měli s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo (pokud je výsledkem hodnota počtu roztočů nad 3 ks v průměru na jedno včelstvo, je možné oddělky přesunout až po přeléčení všech včelstev na stanovišti proti varroáze),
 • Včelstva nemusí být doprovázeny veterinárním osvědčením.
 • Producent oddělků odběrateli doloží, že na stanovišti původu oddělků má provedena výše uvedená vyšetření (protokoly o zkoušce od akreditované laboratoře).

 

Přesun mimo katastrální území obce, mimo území kraje

 • Je nutné vyšetření včelstev na původce moru včelího plodu – s negativním výsledkem. Laboratorní vyšetření nesmí být starší 12 měsíců před přemístěním včelstev.
 • Je nutné vyšetření včelstev na varroázu - vyšetření zimní včelí měli s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo (pokud je výsledkem hodnota počtu roztočů nad 3 ks v průměru na jedno včelstvo, je možné oddělky přesunout až po přeléčení všech včelstev na stanovišti proti varroáze),
 • musí být doprovázeny veterinárním osvědčením, které vystaví místně příslušné pracoviště krajské veterinární správy na základě předložených protokolů o zkoušce od akreditované laboratoře.
 • Dále je nutný souhlas s přesunem od krajské veterinární správy, na jejíž území se oddělky přesunují.

 

Přemísťování včelstev a matek z ochranného pásma moru včelího plodu

JE ZAKÁZÁNO

 

Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma

 • Je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy vydaným na základě žádosti chovatele.
 • Je nutné vyšetření včelstev na původce moru včelího plodu – s negativním výsledkem. Vzorek musí být odebrán v době 2 měsíců před předpokládaným přemístěním.
 • Je nutné vyšetření zimní včelí měli na varroázu s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo (pokud je výsledkem hodnota počtu roztočů nad 3 ks v průměru na jedno včelstvo, je možné oddělky přesunout až po přeléčení všech včelstev na stanovišti proti varroáze).

 

Přemístění včelstev a matek do ochranného pásma moru včelího plodu z území prostého nákazy

 • Je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy vydaným na základě žádosti chovatele.
 • Je nutné vyšetření na původce moru včelího plodu – s negativním výsledkem. Vzorek musí být odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním.
 • Je nutné vyšetření zimní včelí měli na varroázu s výsledkem do 3 ks roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo (pokud je výsledkem hodnota počtu roztočů nad 3 ks v průměru na jedno včelstvo, je možné oddělky přesunout až po přeléčení všech včelstev na stanovišti proti varroáze).

 

Před přemístěním včelstev je povinnost nejprve zaregistrovat stanoviště včelstev u ČMSCH. Stanoviště musí mít registrační číslo!

 

 

 


Při přesunech včelstev je nutné se informovat u KVS o aktuální nákazové situaci a podmínkách pro přesun.

 

Adresář veterinárních inspektorátů je ke stažení na stránkách Státní veterinární správy.

                                                                                            Adresář pracovišť

Inspektorát Prostějov

Za Kosteleckou ulicí 3902

796 01 Prostějov       

telefon : 582 345 211

MVDr. Helena Radiměřská Přibylová

veterinární inspektor – odborný rada

mob.: 607 060 394

email: h.pribylova.kvsm@svscr.czVíce zde: https://vcelarikonicko.webnode.cz/narizeni-kvs/

 

MVDr. Helena Radiměřská Přibylová

veterinární inspektor – odborný rada

mob.: 607 060 394

email: h.pribylova.kvsm@svscr.cz


Agro-la, spol. s r.o.

vyšetření včelstev

Jiráskovo předměstí 630/III
377 01  Jindřichův Hradec

www.vcelimor.cz

 

SVÚ Olomouc

Provádíme vyšetření vzorků

 • varroáza
 • mor včelího plodu
 • nosemová nákaza
 • roztočíková nákaza
 • hniloba včelího plodu
 • úhyn včelstva z neznámé příčiny
 • fyzikálně chemické vyšetření medu

Zajišťujeme svoz vzorků k vyšetření prostřednictvím pravidelných svozových linek