Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Povinnosti chovatelů včel

  1. při mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečných nákaz ( dlouhodobě varroáza, aktuálně mor vč. plodu,….) řídit se pokyny vydaných nařízení KVS (informace KVS, OÚ, ZO ČSV).

varroáza více

  • Při přemísťování včelstev je nutné postupovad podle Nařízeních SVS více
  • Povinné každoroční léčení a vyšetření měli (zajišťuje ZO ČSV, nebo veterinární lékař) 
  • Záznam o léčení včelstev - Podle veterinárního zákona musí každý chovatel včel vést záznam o léčení svých včelstev. Záznam o provedeném léčení můžete vést libovolnou písemnou formou. Záznam zůstává u chovatele pro případné předložení kontrolním orgánům KVS.

mor vč. plodu více

  • Povinnost hlášení podezření na nákazu Krajské veterinární správě
  • Zákaz léčení
  • Zákaz přemísťování včelstev z ochr. pásma. Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma a do ochranného pásma je možné jen se souhlasem krajské veterinární správy, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli. více

úhyny včelstev

  • Chovatelé jsou povinni hlásit úhyny krajské veterinární správě, při úhynu více než 25 % včelstev z počtu včelstev evidovaných v ústřední evidenci k 1. září předcházejícího roku na daném stanovišti včelstev.

 

  1. Každoroční povinná registrace všech včelařů u ČESKOMORAVSKÉ SPOLEČNOSTI CHOVATELŮ, a.s. s termínem do 15. září.
  2. Povinnost přihlásit se k registraci u ZO ČSV pokud máte včelstva na území této ZO a jste členem jiné ZO ČSV.

 

 

Krajská veterinární správa Prostějov

Inspektorát Prostějov

Za Kosteleckou 3902, 796 01 Prostějov

telefon : 582 345 211

 

MVDr. Helena Radiměřská Přibylová

veterinární inspektor – odborný rada

mob.: 607 060 394

email: h.pribylova.kvsm@svscr.czVíce zde: https://vcelarikonicko.webnode.cz/narizeni-kvs/

Inspektorát Prostějov

Za Kosteleckou 3902, 796 01 Prostějov

telefon : 582 345 211

 

MVDr. Helena Radiměřská Přibylová

veterinární inspektor – odborný rada

mob.: 607 060 394

email: h.pribylova.kvsm@svscr.czVíce zde: https://vcelarikonicko.webnode.cz/narizeni-kvs/

 

Za Kosteleckou 3902, 796 01 Prostějov

telefon : 582 345 211

MVDr. Helena Radiměřská Přibylová

veterinární inspektor – odborný rada

mob.: 607 060 394

email: h.pribylova.kvsm@svscr.cz

  

Za Kosteleckou 3902, 796 01 Prostějov

telefon : 582 345 211

 

MVDr. Helena Radiměřská Přibylová

veterinární inspektor – odborný rada

mob.: 607 060 394

email: h.pribylova.kvsm@svscr.czVíce zde: https://vcelarikonicko.webnode.cz/narizeni-kvs/

 

 

Oznamte ZO chovatele včelstev, kteří nejsou členy ZO ČSV Konice a jejichž stanoviště včelstev jsou ve vašem okolí, dále včelstva neléčená na varroázu, opuštěné včelnice a včelíny s úly nezabezpečenými proti vnikání včel.