Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Dotace 1.D., hlášení ČMSCH

25.08.2018 06:31

D o r u č i t

  1. Žádost o dotaci 1.D.
  2. Podklady pro statistický výkaz o včelařství
  3. Hlášení ČMSCH
  4. Plnou moc k výplatě finančních prostředků (Plnou moc stačí dodat až při výplatě.)

 

Vyplněné a podepsané formuláře doručujte nejlépe přímo jednateli, případně předsedovi nebo příteli Vrbovi.                

D o r u č e n í   p r o v e ď t e   d o   1 4 . 9 .     l é p e   d ř í v e ! ! !

 

Jednatel

Ing. Najbr Bořivoj, Jesenec 106, 798 53

mobil: 776 309 186

tel.: 582 330 165

tel. do práce: 582 383 102

 

Předseda

Jaromír Dedek, Čunín 23, Konice 798 52

mobil: 723 217 856

 

Tomáš Vrba   

Turistické informační centrum v Konici.

Po - Pá       9.00 - 12.30, 13.00 - 16.00

V případě nepřítomnosti je možné žádosti vhodit do schránky Městského kulturního střediska umístěné v průjezdu zámku.

 

Formuláře k žádosti o dotaci 1.D pro rok 2018 a zásady pro poskytování dotace

 

Národní dotace https://www.vcelarstvi.cz/dotace/

Vše také naleznete v příloze časopisu Včelařství 8/2018.

 

Potvrzení o umístění včelstev

Žadatel, jehož včelstva jsou umístěna kromě území základní organizace, u které podává „Žádost“, i na území dalších základních organizací ČSV, z. s., si nechá na formuláři „Potvrzení o umístění včelstev“ potvrdit počty včelstev, splňující podmínky poskytnutí dotace 1.D., u každé základní organizace, kde nežádá o dotaci zvlášť. Tato potvrzení odevzdá současně s „Žádostí“. Pokud včelstva splňují podmínky dotace, příslušná ZO ČSV, z. s., potvrzení vystaví.

Žadatel, který není členem ČSV, z. s. podává „Žádost“ u ZO ČSV, z. s., na jejímž území má umístěna včelstva. V případě, že základních organizací, na jejichž území má včelař umístěna včelstva je více, podává žádost u jedné z nich s tím, že od ostatních základních organizací doloží k žádosti potvrzení o tom, že uvedený počet včelstev se nachází na jejich území a že u těchto základních organizací nepodal žádost o dotaci.

Toto potvrzení na včelstva umístěná na území ZO ČSV Konice bude vydávat předseda - Jaromír Dedek, Čunín 23, tel.: 723 217 856, email: dedek.cunin@seznam.cz

Předsedu kontaktujte předem, tak, aby mohlo nejdříve dojít k ověření počtu včelstev.

 

Hlášení ČMSCH

Povinné hlášení počtu včelstev a  umístění stanovišť do ústřední evidence. Ústřední evidenci vede Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (zkráceně ČMSCH).

U ZO Konice se hlášení vybírá spolu s žádostí dotace 1.D. a hromadně zasílá na ČMSCH.

Dopis ČMSCH včelařům 2018 - instrukce

—————

Zpět