Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Nařízení SVS ze dne 25.9.2017 mor - Maleny

03.10.2017 10:42
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 25.9.2017

 

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

 

Vymezení ohniska


Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2017/113043-M ze dne 21.9.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 90154111 v Malenách, v k. ú 756539 Maleny.

 

Vymezení ochranného pásma


Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území: 615323 Budětsko,(Slavíkov,Zavadilka), 624381 Čunín, 612715 Dešná, 639893 Hluchov, 684597 Hrochov, 669091 Konice, (Podladín), 624390 Křemenec, 759112 Labutice, 612723 Lhota u Konice, 679208 Laškov, (Dvorek, Kandia), 684601 Lipová, 756539 Maleny, 690503 Malé Hradisko, 705047 Nová Dědina u Konice, 709417 Ochoz u Konice, 734659 Přemyslovice, 736589 Ptení, 739073 Raková u Konice, 743615 Runářov, 756547 Růžov na Moravě, 684619 Seč u Lipové, 755494 Stínava, 756555 Stražisko, 759121 Suchdol u Konice, (Jednov), 734667 Štarnov u Přemyslovic na území Olomouckého kraje.

 

Opatření v ochranném pásmu - více: Nařízení SVS ze dne 25.9.2017 mor - MalenyVíce zde: https://vcelarikonicko.webnode.cz/mor-vceliho-plodu-a-ochranna-pasma-na-uzemi-zo-konice/
Nařízení Státní veterinární správy ze dne 25.9.2017

 

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji:

 

Vymezení ohniska


Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2017/113043-M ze dne 21.9.2017 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 90154111 v Malenách, v k. ú 756539 Maleny.

 

Vymezení ochranného pásma


Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území: 615323 Budětsko,(Slavíkov,Zavadilka), 624381 Čunín, 612715 Dešná, 639893 Hluchov, 684597 Hrochov, 669091 Konice, (Podladín), 624390 Křemenec, 759112 Labutice, 612723 Lhota u Konice, 679208 Laškov, (Dvorek, Kandia), 684601 Lipová, 756539 Maleny, 690503 Malé Hradisko, 705047 Nová Dědina u Konice, 709417 Ochoz u Konice, 734659 Přemyslovice, 736589 Ptení, 739073 Raková u Konice, 743615 Runářov, 756547 Růžov na Moravě, 684619 Seč u Lipové, 755494 Stínava, 756555 Stražisko, 759121 Suchdol u Konice, (Jednov), 734667 Štarnov u Přemyslovic na území Olomouckého kraje.

 

Opatření v ochranném pásmu


(1) Zakazují se přesuny včelstev a matek ze stanoveného ochranného pásma.
(2) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma nebo do ochranného pásma z území prostého nákazy je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na mor včelího plodu. Směsné vzorky měli jsou odebírány ze stanoviště, ze kterého jsou včelstva a matky přemísťovány.
V případě přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma musí být vzorek odebrán v období 2 měsíců před předpokládaným termínem přemístění.
V případě přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z území prostého nákazy může být vzorek odebrán v období nejdéle 12 měsíců před předpokládaným termínem přemístění.

 

Opatření v ochranném pásmu - více: Nařízení SVS ze dne 25.9.2017 mor - Maleny

 

V případě ZO ČSV Konice budou probíhat na základě tohoto nařízení odběry až zimní včelí měli. Tedy, odevzdání vzorků do 15.2.2018.

V případě ZO ČSV Konice nebudou probíhat na základě tohoto nařízení odběry včelí měli

Více zde: https://vcelarikonicko.webnode.cz/news/narizeni-svs-ze-dne-03-07-2017-mor-konice/

—————

Zpět