Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Odběr včelí měli v OP MVP dle Nařízení Státní veterinární správy ze dne 22.6.2016

18.03.2017 12:54

Všem chovatelům včel v ochranném pásmu MVP vyhlášeném v Nařízení SVS ze dne 22.06.2016 mor - Konice se nařizuje k datu 22.3.2017 vložit ometené a čisté podložky na dna úlů a odevzdat nejdříve po uplynutí 30 dnů od jejich vložení směsný vzorek úlové měli k bakteriologickému vyšetření na původce moru včelího plodu.

Vzorek včelí měli odebrat max. z 10 včelstev v jednom směsném vzorku a zabalit do nerozbitné, těsné vzorkovnice (plastový kelímek) a ten vložit do nepropustného obalu z PVC (jeden igelitový sáček)

Na vzorku uvést : Jméno chovatele, adresu chovatele, adresu stanoviště, registrační číslo chovatele, registrační číslo stanoviště, počet včelstev ve vzorku.

Měl odevzdat důvěrníkovi!

Důvěrník doručí měl nákazovému referentovi nejpozději do 30.4.2017. Na adresu:

 

Škrabal Vladislav

Runářov 93

mob.: 602 894 546  

e-mail: vladislav.skrabal@seznam.cz   

 

Kdo ve stanoveném termínu vzorky neodevzdá, zajistí si předání vzorků na KVS na své náklady, uhradí vyšetření a zajistí si sám i proplacení úhrady za vyšetření.

 

 

Toto nařízení se týká těchto obcí:

 

k.ú.

číslo k.ú.

 

Březsko

614815

Březsko

Budětsko

615323

Budětsko

Budětsko

615323

Slavíkov

Budětsko

615323

Zavadilka

Čunín

624381

Čunín

Dzbel

634301

Dzbel

Hačky

606502

Hačky

Hvozd u Konice

650242

Hvozd u Konice

Hvozd u Konice

650242

Otročkov

Jesenec

658596

Jesenec

Klužínek

650251

Klužínek

Konice

669091

Konice

Konice

669091

Podladín

Křemenec

624390

Křemenec

Labutice

759112

Labutice

Ladín

614823

Ladín

Lhota u Konice

612723

Lhota u Konice

Ochoz u Konice

709417

Ochoz u Konice

Ponikev

725650

Ponikev

Raková u Konice

739073

Raková u Konice

Rakůvka

739197

Rakůvka

Runářov

743615

Runářov

Suchdol u Konice

759121

Jednov

Suchdol u Konice

759121

Suchdol u Konice

Štarnov u Přemyslovic

734667

Štarnov u Přemyslovic

Šubířov

764159

Chobině

Šubířov

764159

Šubířov

 

—————

Zpět