Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Odběr zimní včelí měli 2019

10.01.2019 10:20
  • Vzorky měli se odeberou a předloží k vyšetření do 15. února. Zajistí ZO.
  • Výběr vzorků měli bude před výroční členskou schůzí 3. února.
  • Doba mezi posledním vymetením podložky a odebrání vzorku zimní měli musí být nejméně 30 dnů.
  • Měl dodávejte vysušenou !

 

INSTRUKCE PRO VZORKY ZIMNÍ VČELÍ MĚLI v OP moru vč. pl.

(vyšetření varroa + mor) 

 

EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV), EpM160 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)

 

týká se obcí: Bělá, Březsko, Dětkovice, Hačky, Hvozd, Kladky, Klužínek, Ludmírov, Milkov, Ospělov, Ošíkov, Otročkov, Polomí, Ponikev, Trpín, Vojtěchov.

 

Vzorek zimní včelí měli v OP moru vč. pl. odebrat jako společný vzorek k vyšetření na varroázu a mor včelího plodu max. z 10 včelstev v jednom směsném vzorku a zabalit do nerozbitné, těsné vzorkovnice (plastový kelímek) a ten vložit do nepropustného obalu z PVC (jeden igelitový sáček)

 

Např. při počtu včelstev 11 na jednom stanovišti budou vytvořeny dva vzorky.

Vzorek č.1, počet včelstev 6

Vzorek č.2, počet včelstev 5

 

Na vzorku uvést : Jméno chovatele, adresu chovatele, adresu stanoviště, registrační číslo chovatele, registrační číslo stanoviště, počet včelstev ve vzorku (při změně počtu včelstev uveďte skutečný stav). K tomuto účelu použijte předtištěné štítky (štítky jsou samolepky), které obdržíte spolu s pozvánkou na VČS. Nalepte pouze jeden štítek na kelímek! Číslo vzorku nevypisujte!
 

 

Měl odevzdat důvěrníkovi! Důvěrník měl odevzdá za celou obec!   

Kdo ve stanoveném termínu vzorky neodevzdá, zajistí si předání vzorků k vyšetření do laboratoře na své náklady.

 

INSTRUKCE PRO VZORKY ZIMNÍ VČELÍ MĚLI  mimo OP moru vč. pl. -  monitoring moru vč. pl. 

po 2 letech od zrušení ochranného pásma

(vyšetření varroa + mor)

 

 EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV), EpM120 MOR V ČELÍHO P LODU – VyLa (BV) – monitoring

 

 týká se obce: Dzbel

 

Vzorek zimní včelí měli odebrat jako společný vzorek k vyšetření na varroázu a mor včelího plodu max. z 25 včelstev v jednom směsném vzorku a zabalit do nerozbitné, těsné vzorkovnice (plastový kelímek) a ten vložit do nepropustného obalu z PVC (jeden igelitový sáček)

 

Na vzorku uvést : Jméno chovatele, adresu chovatele, adresu stanoviště, registrační číslo chovatele, registrační číslo stanoviště, počet včelstev ve vzorku (při změně počtu včelstev uveďte skutečný stav). K tomuto účelu použijte předtištěné štítky (štítky jsou samolepky), které obdržíte spolu s pozvánkou na VČS. Nalepte pouze jeden štítek na kelímek! Číslo vzorku nevypisujte!

 

Měl odevzdat důvěrníkovi! Důvěrník měl odevzdá za celou obec!   

Kdo ve stanoveném termínu vzorky neodevzdá, zajistí si předání vzorků k vyšetření do laboratoře na své náklady.

 

INSTRUKCE PRO VZORKY ZIMNÍ VČELÍ MĚLI  mimo OP moru vč. pl.

(vyšetření varroa)  

 

 EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV)

 

týká se obcí: Bohuslavice, Budětsko, Čunín, Dvorek, Chobyně, Jednov, Jesenec, Kandia, Konice, Krakovec, Křemenec, Ladín, Laškov, Lhota u Konice, Nová Dědina, Ochoz, Pěnčín, Podladín, Raková, Rakůvka, Runářov, Slavíkov, Suchdol, Štarnov, Šubířov, Zavadilka.

 

V těchto obcích odevzdat jeden vzorek z každého stanoviště v běžném obalu. (plastový kelímek)

 

Na vzorku uvést : Jméno chovatele, adresu chovatele, adresu stanoviště, registrační číslo chovatele, registrační číslo stanoviště, počet včelstev ve vzorku (při změně počtu včelstev uveďte skutečný stav). K tomuto účelu použijte předtištěné štítky (štítky jsou samolepky), které obdržíte spolu s pozvánkou na VČS. Nalepte pouze jeden štítek na kelímek! Číslo vzorku nevypisujte!

 

Měl odevzdat důvěrníkovi! Důvěrník měl odevzdá za celou obec!

Kdo ve stanoveném termínu vzorky neodevzdá, zajistí si předání vzorků k vyšetření do laboratoře na své náklady.

 

Včelí měl ze stanovišť včelstev, které mají někteří naši členové mimo území ZO Konice, odevzdají v té ZO na jejímž území mají stanoviště včelstev!!!

Vzorky se odevzdávají v té ZO ČSV, v které je stanoviště včelstev!

 

Případné další dotazy – Jaromír Dedek - tel.: 723 217 856

—————

Zpět