Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Schůze výboru 22.5.2009

22.05.2009 00:00

 

Zápis:

 

  • Členská schůze, která měla být svolána za účelem nahlášení počtu včelstev a léčiv, nahlášení seznamů ošetřeních aerosolem, nahlášení uplatnění dotací na vyvíječe, bude nahrazena telefonickým nahlášením od včelařů. O tomto budou informováni dopisem důvěrníci. Důvody zrušení plánované čl.schůze jsou sezónní včelařské a jiné práce, které neumožňují vyšší účast členů.
  • Byly probírány další body diskuze:
    1. Likvidace rojů neznámého původu.
    2. Likvidace divokých včelstev.
    3. Neregistrovaní včelaři, včelstva neléčená, neregistrovaná.
    4. Návrh přesunout čl. schůze v letním období na pátek podvečer – najít vhodné prostory s možností promítnutí DVD.

Návrhy řešení budou projednány na dalších schůzích.

—————

Zpět