Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Historie včelařství

Sběrné včelaření
V předhistorické době, kdy lesy nikomu nepatřily, měla těžba medu z přírodních lesních brtí sběrný ráz. Lovec hledal a nacházel včely ve stromě, rozsekal kmen, vytrhal plásty a zpravidla včelstvo zničil.

K nejstarším nálezům dokumentujícím vztah člověka ke včelám patří objev kresby dvou postav při vybírání medu staré až 12 000 let z Pavoučí jeskyně (Cueva de la Araňa) v Bicorp u Valencie.

Lesní brtnické včelaření
Ve středověku člověk využíval divoce žijící včelstva v dutých stromech – brtích.

Rolnické včelaření
V pozdním středověku se včelstva chovala při lidských obydlích ve vydlabaných odříznutých kmenech – špalcích, klátech nebo umělecky vyřezávaných figurínách. Na některých místech se tento způsob včelaření udržel až do počátku 20. stol.

Racionální včelařství
Od poloviny 20.století se stále více prosazuje chov včelstev v úlech z prken s dřevěnými rámky pro stavbu plástů – chov na rozběrném díle


Malý pohled do historie na našem území

Včela a jejich produkty jsou známy na našem území odpradávna. Zpočátku vybírali brtníci med volně žijícím včelstvům z kmenů stromů. Od 12. stol. se včely začínají objevovat v domácím hospodářství.

15. – 18. století:

 • Úly se začínají objevovat v zahradách, většinou jde o špalky – stojany.
 • Je známo, že J. A. Komenský má ve svém díle Orbis pictus (1658) obraz úlu jako hospodářského zařízení. Sám Komenský byl aktivním včelařem.
 • Roku 1698 byla dovezena košnice z Uher.

 

 

 • V roce 1785 zjištěno v Čechách 39 400 včelstev.

19. století:

 • V roce 1854 zavedeno organizované včelařství na Moravě a ve Slezsku.
 • V roce 1864 byl v Chrudimi založen První včelařský spolek v Čechách.
 • V roce 1865 byl Františkem Hruškou zkonstruován první medomet.                                       Ukázky historických medometů
 • V roce 1872 v Čechách a v roce 1898 na Moravě byly zřízeny zemské ústřední včelařské spolky. Chov se stává zájmovou činností lidí.

20. století:

 • Stavby nových typů úlů s pohyblivým dílem.
 • V roce 1919 založen Výzkumný ústav včelařský.
 • Rozvoj nástavkového včelaření.