Včelařský spolek Konice - od roku 1904


Prevence moru včelího plodu

 • zjišťování příčin úhynů včelstev a jejich slábnutí
 • nepoužívání úlů, vč. potřeb, zařízení, medu, pylu, plástů a vosku pro krmení a chov včel z lokalit s neznámou nákazovou situací a dobou jejich použití
 • zamezení přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla
 • údržba prázdných úlů bez včelího díla
 • vyhledávání a utrácení divoce žijících včelstev a rojů neznámého původu
 • provádění průběžné dezinfekce úlů, zásobních plástů a včelařských potřeb (BEE-SAFE)
 • provádění obnovy díla
 • důsledná léčba varroázy více
 • nedání důvodu včelám ke slídění a loupeži
 • nevyhazování do odpadu nevymytých spotřebitelských obalů od medu
 • upozorňovat spotřebitele na nebezpečí představující obaly, zejména sklenice od kontaminovaného medu, především medu zahraničního původu
 • pravidelné plošné preventivní prohlídky
 • zákaz léčení moru včelího plodu
 • u zakoupených, přemístěných včelstev provádění zvýšené kontroly zdravotního stavu
 • chovat včely na více stanovištích s menším počtem včelstev
 • veterinární dozor nad komerčními chovy matek a výrobnami mezistěn
 • povinné ošetření vosku při 117 °C po dobu 60 minut ve všech komerčních výrobnách mezistěn, nebo 150 °C po dobu 5-10 minut
 • správné nakládání s odpadními vodami ve včelařských provozovnách, zasíťování oken a zabezpečení vchodů, vstupů a otvorů proti vnikání včel
 • pravidelné bakteriologické vyšetření importovaných medů
 • namátkové vyšetřování tuzemských medů

 

Včasné odhalení moru ve včelstvech může zamezit jeho dalšímu šíření na okolní stanoviště.

 

Včelaři sami by měli nejen sledovat zdravotní stav včelstev, dodržovat chovatelské zásady a nařízená veterinární opatření, ale také sledovat situaci kolem svého stanoviště.

 

Nebezpečí, které hrozí našemu včelařství z nepříznivého vývoje nákazové situace a šíření moru včelího plodu, je hrozivé. Nelze zatím předvídat další vývoj.

Šanci ubránit se máme jen tehdy, uvědomíme-li si toto nebezpečí všichni a budeme společně, důsledně a vytrvale uplatňovat všechna známá a platná ochranná opatření proti šíření této nákazy.

 

Šíření nákazy

Do úlu se nákaza dostane nejčastěji vyloupením na mor uhynulých včelstev, dále chytáním rojů neznámého původu, zalétáváním včel, infikovanými plásty a jiným včelařským nářadím, nákazu mohou rozšiřovat i roztoči a jiní škůdci, jež se infikují a uskuteční mechanický přenos.

 

Pro otevření nebo uložení souboru "Prevence moru včelího plodu" klikněte zde.