Včelařský spolek Konice - od roku 1904


KRIZOVÉ LINKY KVS

Na základě dohody o spolupráci mezi Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a Státní veterinární správou ve věci sjednocení a zefektivnění systému hlášení případů podezření na otravy včel v souvislosti s možným použitím přípravků na ochranu zemědělských plodin, jakož i v jiných případech, kdy je potřeba neprodleně komunikovat se Státní veterinární správou je v provozu systém pohotovostních telefonních čísel na jednotlivé krajské veterinární správy Státní veterinární správy. Tato telefonní čísla jsou uvedena na webových stránkách Státní veterinární správy pod odkazem „organizační útvary Státní veterinární správy“ https://eagri.cz/public/web/svs/portal/org-utvary-svs/krizove-linky.html                26.9.2013

 

Krizové linky jednotlivých KVS, určené k hlášení nákaz nebo mimořádných situací jsou k dispozici 24 hodin denně.

Krizová linka pro Olomoucký kraj

KVS pro Olomoucký kraj

tel.: 720 995 206